Tajemství třetí

Správné dýchání

Jessica, Collective Evolution

Dýchání je nevědomá, a přitom tak životně důležitá součást každodenního života. Jen velmi málo z nás se vůbec zamýšlí nad tím, jakým způsobem dýcháme a zda naše dýchání třeba nevykazuje nějaké zlozvyky. Dokonce i lékaři alopatické medicíny (včetně mě) věnují frekvenci dýchání pacientů jen minimum pozornosti, pokud neovlivňuje pH jejich krve nebo jejich duševní stav.

Naši frekvenci dýchání určuje počet dechů za jednu minutu. Její zvýšení je přirozená reakce organismu na stres a úzkost. Rychlejší dýchání zvýší v našem těle hladinu kyslíku a sníží hladinu oxidu uhličitého, což je optimální příprava dejme tomu na útěk před predátorem.

Z evolučního hlediska představuje hyperventilace důležitý, život ochraňující nástroj. Když běžíme, potřebujeme přece víc kyslíku! V naší společnosti bohužel vlivem stresu dochází k tomu, že mnoho lidí vdechne (a vydechne) 15-20x za minutu, místo aby jejich dechová frekvence odpovídala klasickým 8-12 dechům popisovaným v lékařské literatuře. To je nepřirozené, a pokud se to děje chronicky, dochází ke změně pH organismu a k narušení průběhu nitrobuněčných činností. Vědecky řečeno takto ztrácíme příliš mnoho CO2, čímž se redukuje okysličování tkání kvůli vazokonstrikci (zúžení cév) vyvolané nedostatkem CO2 (Bohrův efekt). Dochází k hypoxii, přívod kyslíku do buněk je nedostatečný. Myslete na to, že kyslík předává jednomu každému orgánu těla všechny nezbytné nutriční látky.

 

Pomalé, vědomé dýchání, např. slavná jógová pránajáma (kdy stáhneme zadní část hrdla, čímž vzniká slyšitelný, strukturovaný dech), zapojuje do hry parasympatický systém, který se stará o relaxaci a údržbu organismu. Takové vědomé dýchání stimuluje činnost bloudivého nervu, který inervuje štítnou žlázu, srdce, močový měchýř a střeva. Pomalé, hluboké dýchání reguluje naši imunitu, trávení, nervovou soustavu a metabolismus. V těle s dechem souvisí VŠECHNO.

Rychlejší dýchání = kratší život

Zvířata s vyšší dechovou frekvencí obvykle žijí kratší dobu než zvířata, která dýchají pomaleji. Lze to téměř považovat za pravidlo. Třeba takoví králíci vdechnou 40-60x za minutu a žijí maximálně osm let. Psi, kteří mají dechovou frekvenci 15-30/min., žijí 15-20 let. Rejsek dýchá velmi rychle, 140-170x za minutu, a tomu odpovídá i délka jeho života: pouhý JEDEN rok! Na druhé straně stupnice bychom našli obří želvy či velryby, které mají dechovou frekvenci 3-8/min. Velryby se dožívají 111 let a želvy dokonce 150! Je dobré uvědomit si, že i nemocní lidé dýchají rychleji. Například pacienti se sepsí nebo s rakovinou dýchají za minutu dvacetkrát i víckrát.

Zdá se, že mezi pomalejším dýcháním a dlouhověkostí opravdu existuje určitý vztah. V indických Védách i v buddhismu najdeme víru, že člověk při narození dostane do vínku určitý počet dechů a až je vyčerpá, zemře. Mniši i svatí muži byli toho názoru, že pomocí meditace a jógy lze život prodloužit, a to díky zpomalení dýchání, při němž praktikující vlastně šetří předem dané dechy. Dokonce i většina nemocných rakovinou si může prodloužit život zpomalením dýchání. Většině záchvatů paniky lze snadno předejít pomocí kontrolované práce s dechem.

Když člověk dýchá 15x za minutu, vdechne 900x za hodinu a 21 600x za den. Kdyby dokázal vědomě snížit dechovou frekvenci na 10/min., vdechl by jen 600x/hod. a 14 400x/den. Tím bychom naši danou sadu dechů významně šetřili. Vědecké studie prokazují, že lidé, kteří dýchají rychleji, více trpí úzkostí, depresí, poruchami spánku a vysokým krevním tlakem. FDA dokonce uznává, že kyslík je lék!

A jak jste na tom s dýcháním vy? Zkuste si položit těchto pár otázek.

1. Dýchám správně?

Traumatům a stresu tohoto světa se nejen podařilo ovlivnit naši dechovou frekvenci k horšímu – my jsme doslova zapomněli i JAK dýchat. Je fascinující, kolik z mých pacientů při vdechu vtahuje břicho, místo aby je „vyvalovali“, což zaznamenávám při poslechu. Když budete sledovat, jak dýchá kojenec, uvidíte, jak se mu při vdechu zvětšuje bříško a při výdechu zase stahuje. Když vyrosteme, změní se naše dýchání takovým způsobem, že standardně využíváme jen 2/3 plic. Do horní 1/3 vzduch vůbec nepřivádíme, nebo jen málokdy. Tím vznikají predispozice k nemocem. Plné dýchání je cvičení pro plíce a tělu poskytuje kvalitní okysličení, díky němuž se do všech orgánů dostávají nezbytné nutriční látky. Když se alveoly (neboli plicní sklípky) pořádně neplní vzduchem, mají kvůli stagnaci sklony k bakteriálním infekcím. Dávejte si pozor na to, abyste při dýchání rozšiřovali dutinu břišní, plňte si vzduchem celé plíce. Při výdechu vypusťte nejprve CO2 z nejhořejší třetiny plic, pak teprve stažením dutiny břišní vypuďte vzduch ze zbytku plic.

2. Dýchám rytmicky? 

Dýchání může být pomalé, kontrolované… nebo rytmické. Dýchat by se také mělo nosem, protože dýchání ústy může vést k bolesti v krku. Často také ukazuje na spánkovou apnoe, obzvlášť při poloze na zádech. Rytmické dýchání zaručuje, že se člověk řádně zbavuje toxinů a metabolických odpadů. Vydechujete-li příliš krátce, blokujete si přirozenou vlastnost vašeho těla vypuzovat endogenní a exogenní toxiny. Rytmické dýchání je i klíčem k meditaci a dosahování alfa stavu. Meditační/alfa stav je nezbytný k dosažení spojení s vyšším já, když hledáme odpovědi na své otázky.

3. Jaké je mé držení těla?

To je velmi důležité! Většina z nás má bídné držení těla. Jen si vzpomeňte na to, kolik úrazů ramene či rotátorové manžety se každoročně odehraje, kolik endoprotéz ramenního kloubu je zapotřebí. Svět je čím dál víc stresující a život stále obtížnější; lidské tělo se instinktivně chrání. Jestli jste jako já, máte nejspíš ramena stočená dopředu, aby vám jakoby chránila oblast srdce. Vpadlý hrudník a kulatá ramena nejen nevypadají pěkně a vedou k bolestem zad, ale komplikují také plné dýchání. Obracejte svoji pozornost ke svému držení těla a dýchání. Měli byste být schopni podívat se dolů a vidět doširoka rozevřená ramena (stáhněte lopatky) a klesající/stoupající břicho.

Správné dýchání může vést k plnějšímu, delšímu životu. Nesprávné dýchání lze snadno změnit v řádné, rytmické břišní dýchání, protože je pro nás přirozené! Správné dýchání vede k lepšímu okysličování krve, vnitřních orgánů a mozku. Zlepšuje krevní oběh, masíruje žlučový strom, detoxikuje orgány a nervové soustavě přináší okamžitý klid.

Překlad z originálu:www.osud.cz