Konzultace a sklad  Energy

ENERGY je výhradně česká společnost. Založena v polovině devadesátých let.
Prostřednictvím vlastních produktů je průkopníkem alternativní medicíny nejen v Česku,

ale i jinde ve světě.
Získala si pevné místo na trhu i v oblasti odborné veřejnosti.

   Filozofie firmy Energy je založená na celostním přístupu k člověku a chápe tělo i mysl jako propojené součásti jednoho energetického systému. Optimální spolupráce obojího je pak základním předpokladem zdraví celého organismu. Důraz klademe tedy nejen na prevenci jednotlivých zdravotních problémů, ale snažíme se zaměřit pozornost každého klienta do jeho vlastního středu.    

Kde získat výrobky a informace
Našim klientům nabízíme nejen produkty, ale i rozmanitou paletu služeb v podobě odborné poradenské činnosti, přednášek i osobního růstu. Možnost sebevzdělávání završuje Univerzita Energy, která nabízí uchazečům ucelenou nabídku seminářů z oboru alternativní medicíny, obchodních dovedností, práce s EAV a emoční inteligence. Svým členům nabízíme nejen zvýhodněné ceny, ale také individuální přístup a možnost diagnostiky pomocí přístroje Supertronic založeného na principu EAV. Výrobky i vstup do Klubu ENERGY, můžete zakoupit v KONZULTAČNÍM CENTRU TASOV-PORADNA REVITÉ

 

Diagnostika Kvantovým magnetickým analyzátorem

Západní věda a medicína se začala zajímat o biomagnetizmus ( účinky magnetického pole na rostliny, živočichy a člověka) někdy v polovině 30. let 20. století. Od té doby probíhá řada výzkumů a klinických studií.
 
 V současné době se stále častěji objevují zprávy o slábnutí síly magnetického pole Země. Bylo zjištěno, že jeho intenzita ( našeho hlavního zdroje biomagnetizmu) se za posledních 500 let snížila o polovinu a dále se snižuje.
 
Japonský lékař Kyoiči Nakagawa popsal tzv. syndrom nedostatečného magnetického pole. V rámci tohoto syndromu jsou popisovány obtíže, které nazýváme jako civilizační choroby. ( Bolesti zad, kloubů, hlavy, nespavost…)
 
Diagnostika přístrojem pracuje na principu měření vyzařované síly magnetického pole člověka.
V současné době   elktromagnetismus člověka není  v rovnováze . Zjištěním nedostatku v  interních , kosterních, imunitních  a dalších systémech těla,
předejme vážným poškozením organismu.
 
 
 

Diagnostika přístrojem SUPERTRONIK

Supertronik je elektronický přístroj , který využívá principu metody EAV(elektoakupunktura podle Dr.Volla) a zjištˇuje pomocí měření přesně definovaných akupunkturních  bodů energetický stav akupunkturních drah, vnitřních orgánů, jež jsou s těmito drahami spojeny a také stav anatomicky či funkčně souvisejících tkání .

Naměřené hodnoty nám umožnˇují rozpoznat , zda se orgány,  funkční systémy  či tkáně nacházejí ve stavu podráždění, zánětu, normální adaptační funkce nebo degenerativním stavu.

Dostáváme obraz jak o energetickém stavu akupunkturních drah , tak o stavu orgánů a tkání, jež jsou k drahám přiřazeny.

 

Termoterapie

Termoterapie je léčebná procedura, při které je teplo do organismu přiváděno(termoterapie pozitivní), nebo je z organismu odváděno(termoterapie negativní).
Aplikace tepla vede k vazodilataci (zvětšení průsvitu cév) a tím ke zlepšení prokrvení.V ohřívaných tkáních se zvyšuje intenzita metabolismu a tím i intenzita porbíhajících reakcí imunitního systému.

Přívod tepla zlepšuje a urychluje probíhající zánětlivé procesy, působí proti bolestem a křečím.
Při terapii využíváme :
•Lokální aplikaci-kontaktní ⇒ Obklady
-bezkontaktní ⇒Biolampa s růžovým světlem ⇒působení na hlouběji uložené struktury