Baňkování

Baňkování je léčebná technika, která pracuje na drahách čchi. 

Terapeut má možnost baňkováním čchi v drahách ovlivňovat tak, že buď doplní řádnou chybějící čchi (v případě její prázdnoty) nebo vypouštěcí technikou vypustí škodlivou čchi (v případě její plnosti).

Úspěch léčby je závislý především na výborně provedené diagnostice stavu nemocného, na vhodně zvolené sestavě ošetřovaných bodů a dobře zvolené technice. Baňkování v mé ordinaci není bolestivé!!!

Číňané praví: "Nic nerozhýbe čchi a krev tak jako baňky."

Ráda bych upozornila na výborný účinek baňkování i v případě, že nemáte žádné akutní potíže. Neboť díky baňkování jsou dráhy udržovány průchodné - bez blokád, takže energie v nich může dobře proudit a vyživovat příslušné orgány. To má velmi dobrý vliv na celkový stav a obranyschopnost organismu.

Aurikuloterapie 

(auricula = latinsky ušní boltec), především aurikulopunktura nebo -presura, je variantou akupunktury a patří do rámce metod, předpokládajících existenci tzv. mikrosystémů. Podle této představy se na povrch ušního boltce promítá ve zmenšeném měřítku lidské tělo, nejčastěji v podobě, jakou zaujímá lidský plod v děloze (homunculus). Popisuje se na něm více než 100 bodů, kam se mají promítat jednotlivé orgány a jejich funkce. Bolest, vyvolaná dotykem jemnou sondou v těchto místech má mít diagnostickou hodnotu, tlakem nebo píchnutím jehlou do bodů (o velikosti 0,2 mm) lze orgány ovlivnit léčebně. Aurikulopunktura je doporučována jako panacea. Vedle pneumonie, hypertenze, ledvinových kamenů, zlomenin a schizofrenie má být účinná i při léčbě závislostí. Metodu vymyslel na základě náhodného pozorování francouzský lékař F.M. Nogier v r.1956, podle nějž má aurikulopunktura působit reflexně prostřednictvím vegetativního nervstva na orgány

Elektropunktura - Tens metoda

Je v indikaci speciálně modifikovaných proudů o určité frekvenci zavedených elektrodou přístroje STIMUL, který je určený k diagnostice a terapii akupunkturních bodů tzv. elektropunkturou. Ve Vašem případě se jedná o >body V ZABLOKOVANÉM ENERGETICKÉM MERIDIÁNU, kdy po aplikaci dojde k vymazání blokády.Tato metoda je zcela bezpečná, hygienická a nezpůsobí Vám žádné psychické nebo fyzické potíže.

EFT

Emotional Freedom Techniques neboli doslova Techniky emoční svobody (či spíše Techniky pracující na principu uvolnění emocí) jsou alternativní psychoterapeutické techniky postavené na teorii, že negativní emoce jsou způsobeny poruchou v energetickém poli těla (nebo ji naopak vyvolávají). Pomocí lehkého ťukání na akupunkturní body při současné koncentraci na své pocity dochází ke změnám v energetickém systému a k jeho navrácení zpět do stavu rovnováhy.