Příznivé účinky opalování potvrzeny vědecky

Příznivé účinky opalování potvrzeny vědecky

V létě se vždycky vyrojí hromada článků o nutnosti používat ochranné krémy s co nejvyšším SPF a pokud možno na slunce nechodit vůbec. V přímém rozporu s těmito „radami expertů“ jsou výsledky 20 let trvající studie, při níž vědci sledovali dlouhodobé účinky opalování na lidské zdraví.

Shirley Shaw,
TruthKings 

Z dvacet let trvající studie, v jejímž rámci bylo sledováno 3000 švédských žen (muži nebyli do studie zahrnuti), vyplývá, že aktivní vystavování se působení slunečních paprsků (tedy opalování…) prodlužuje život. Studie prokázala u příznivkyň slunění nižší počet případů srdečních chorob a jiných nemocí. Výsledky tohoto výzkumu jsou v přímém rozporu se standardními lékařskými doporučeními ohledně pobytu na slunci.

Ženy, které se aktivně věnovaly slunění, měly z větší části nižší riziko vzniku a rozvoje kardiovaskulárních onemocnění a úmrtí nesouvisejících s kardiovaskulárními a rakovinnými onemocněními. Vzhledem k delšímu věku žen se u nich projevil relativně vyšší počet onemocnění rakovinou.

Nekuřačky, které se vyhýbaly slunci, měly podobnou průměrnou délku života jako kuřačky ze skupiny, která se v průběhu sledovaných dvaceti let slunila nejvíce, z čehož vyplývá, že nedostatek pobytu na slunci představuje přibližně stejný rizikový faktor jako kouření. Ženy, které se vyhýbaly pobytu na slunci, si v průměru oproti fanynkám opalování zkrátily život o 0,6-2,1 roku.

Důležitá informace je ta, že mírně vyšší počet rakovinných onemocnění ve skupině, která holdovala slunci nejvíce, s nejvyšší pravděpodobností souvisí s faktem, že rakovina postihne člověka tím pravděpodobněji, čím starší člověk je, a jestliže se dotyčný dožije vyššího věku díky slunci, může se u něj snáze objevit tato nemoc.

Tato studie tedy přímo nedokazuje, že slunce nezpůsobuje rakovinu, ale určitě z ní vyplývá, že pobyt na slunci nezkracuje život navzdory tomu, co se nám všude tvrdí. Autoři výzkumu odůvodňují příznivý účinek slunce tím, že sluneční záření v lidském organismu vytváří vitamin D, který tělo chrání před různými nemocemi. Tento vitamin přitom mnoha lidem chybí. Jelikož se vzhledem k radám „expertů“ slunci raději vyhýbají nebo si na pokožku aplikují sluneční krémy s vysokým faktorem, vitamin D jim samozřejmě chybí.

  • Stav přihlášení