Antidepresiva vám naruší přirozenou tvorbu serotoninu a vy už se bez nich neobejdete

Antidepresiva vám naruší přirozenou tvorbu serotoninu a vy už se bez nich neobejdete

(NaturalNews) Užívání antidepresiv v posledních letech narostlo raketovým tempem navzdory tomu, že se odborníci stále častěji shodují na tom, že se jedná o nebezpečné prostředky, které nadto často ani nepomáhají.

Odborníkům ve Spojených státech a ve Velké Británii dělá rostoucí tempo předepisování antidepresiv starosti a varují, že současný trend směřuje ke katastrofě.

Vědci zjistili, že běžně předepisovaná antidepresiva včetně známého Prozacu jsou navzdory tvrzení farmaceutických společností návyková, a co hůř, mohou v mozku napáchat takovou spoušť, že si pak už není schopen sám vyrábět serotonin.

Z časopisu New Scientist:

„Po vysazení antidepresiv se u některých osob objevují abstinenční příznaky, k nimž může patřit úzkost, nespavost, nevolnost, velmi živé noční můry a problémy s pamětí a pozorností. Tyto příznaky mohou přetrvávat týdny či měsíce.

Antidepresiva typu Prozacu, neboli inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, zvyšují hladinu neurotransmiteru serotoninu, čehož dosahují blokací látky, která serotonin z organismu odbourává. Po několika týdnech užívání léku však mozek reaguje tím, že serotoninu produkuje méně, což může být důvodem dlouhodobých abstinenčních problémů po vysazení antidepresiva.“

Farmaceutické společnosti a lékaři tyto symptomy interpretují jako návrat původního problému, a tak rutinně předepisují další léky.

Abstinenční příznaky jsou skutečně dlouhodobé

Získané důkazy ukazují na riziko, že se mozek nebude schopen vrátit na původní úroveň produkce serotoninu celé měsíce, v některých případech dokonce roky po ukončení užívání antidepresiv.

Tým výzkumníků z University of Liverpool provedl studii, jíž se zúčastnilo 1800 Novozélanďanů, kteří užívali antidepresiva (většinou typu Prozacu). Zjistilo se, že po vysazení se u většiny dostavily psychické příznaky.

Teoreticky by se měla tato antidepresiva vysazovat velmi postupně, ale to by mohlo trvat měsíce, možná roky.

Antidepresiva mohou nejen zhoršit původní poruchu, ale rovněž vyvolat další psychické potíže:

„Některé studie ukázaly, že z dlouhodobého hlediska je pravděpodobnější, že se recidiva deprese dostaví u osob, které užívají antidepresiva, než u osob, které je neužívají.

Tyto léky mohou přispívat i ke zvýšenému výskytu bipolární poruchy, při níž člověk trpí extrémními výkyvy nálady. Z některých studií vyplývá, že člověk, který užívá antidepresiva, má dvakrát větší pravděpodobnost vzniku první manické epizody.“

Sebevražedné sklony se tutlají

Přístup farmaceutického průmyslu k léčbě deprese a jiných psychických poruch je zjevně nebezpečný a z velké části neúčinný, ale regulační orgány, jak se zdá, ochotně nesou spoluvinu na zatajování těchto informací před veřejností.

Když ve Spojených státech začal růst počet sebevražd v přímé úměře k rostoucímu užívání antidepresiv, Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) možnou souvislost ignorovalo.

Občanský výbor pro lidská práva (CCHR International) uvádí:

„Podle nedávné zprávy Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí je ve Spojených státech počet sebevražd na vzestupu, přičemž největší nárůst výskytu se projevuje u dívek ve věku 10-14 let a u žen ve věku 45-64 let. Vzhledem k tomu, že aspoň jedno antidepresivum užívá více než 41 milionů Američanů (jeden z osmi) a že je dobře zdokumentován suicidální účinek antidepresiv, nelze souvislost stále častějšího předepisování těchto medikamentů a rostoucího počtu sebevražd nadále ignorovat.

Zpráva CDC objasňuje, že od roku 1999 do roku 2014 vzrostla sebevražednost o 24%: z 10,5 na 13 osob ze sta tisíc. Navzdory tomuto podstatnému nárůstu nenabízí tento federální orgán žádné vysvětlení jeho příčin, a ačkoli jsou data veřejně dostupná, CDC prostě odmítá uznat, že s touto změnou může mít spojitost častější užívání psychofarmak na recept.
Přírodní léčba deprese a jiných duševních problémů je mnohem účinnější než ta farmakologická. Farmaceutický průmysl více duševních poruch vyvolává, než léčí.

Antidepresiva nejsou odpověď. Přírodní metody léčby deprese, například třezalkou tečkovanou, jsou stejně účinné jako antidepresiva, a to při téměř žádných vedlejších účincích a návykovosti.

Správnou stravou, výživovými doplňky a dostatečným cvičením lze depresi léčit bez nebezpečných psychofarmak.

Zdroj

  • Stav přihlášení