Homeopatie oficiálně uznána švýcarskou vládou, bude oficiálně koexistovat s konvenční medicínou

Homeopatie oficiálně uznána švýcarskou vládou, bude oficiálně koexistovat s konvenční medicínou

(NaturalNews) Švýcarská vláda rozšířila svoji definici medicíny a ohlásila pozitivní posun směrem k alternativním léčebným a komplementárním metodám. Příliš dlouho zdravotní pojištění zajišťovalo monopol systému, jemuž dominují syntetická léčiva. Švýcarská vláda tomuto stavu nedávno učinila přítrž a umožnila krytí pěti nových komplementárních terapií ze zdravotního pojištění pacientů.

Počínaje letošním květnem (článek je z loňského dubna, pozn. překl.) tedy budou zdravotní pojišťovny Švýcarům proplácet homeopatii, akupunkturu, tradiční čínskou medicínu, bylinnou medicínu a celostní medicínu. Takto Švýcarsko dává opětovně šanci mnoha léčebným uměním, která se osvědčila v minulých dobách.

Posun od monopolu syntetických léčiv ke zdravějším postupům

Tento posun k celostním přístupům umožní švýcarskému zdravotnickému systému skutečně léčit a omezit udržování pacientů trpících chronickými nemocemi ve statu quo. Díky začlenění různorodých systémů léčby se léčení stane dostupnějším. Lidé se budou svých nemocí skutečně zbavovat a celkové výdaje na léčbu dost možná klesnou, protože se u mnoha pacientů konečně přetne finančně náročný cyklus léčení původní nemoci, léčení vedlejších účinků původní léčby atd.

Syntetická farmacie se na světě objevila roku 1869 a nejdůležitější surovinou pro ni byl kamenouhelný dehet. Vůbec prvním „lékem“ bylo sedativní hypnotikum chloralhydrát. Farmaceutické společnosti začaly generovat své první zisky díky hnusným extraktům z dehtu. Mnoho „léků“, které se dostaly na trh v samotných počátcích existence těchto společností, by se lépe hodilo do textilních a chemických továren. První analgetika a antipyretika fenacetin a acetanilid se vyráběla z anilinu a p-nitrofenomu, což jsou vedlejší produkty uhelného dehtu.

Farmaceutická „věda“ je z velké části popřením léčebných metod, které lidstvu pomáhaly stovky let. Dobrá zpráva je, že ještě existuje dostatek bylinářů, kteří udržují při životě tradici tvorby skutečných léků z rostlin. Rostliny si syntetizují své vlastní léky a obsahují složky, které při správné extrakci a užívání spolupracují s lidským organismem tak, aby mu navrátily zdravou rovnováhu.

Švýcaři se ozvali a vládě nezbylo než poslechnout

Když v roce 2005 švýcarské zdravotnické orgány zablokovaly zákonný přístup k metodám alternativní medicíny, občané nemlčeli. Výsledkem bylo referendum, jež proběhlo o čtyři roky později a s jednoznačným výsledkem: dvě třetiny Švýcarů hlasovaly pro to, aby se pět výše zmíněných metod opět dostalo na oficiální seznam placených zdravotnických služeb.

Po roce 2012 bylo všech pět komplementárních metod v rámci šestileté zkušební lhůty zahrnuto do základního pojištění. Na konci tohoto období se rozhodne o jejich efektivitě, vhodnosti a finanční náročnosti.

Účinnost celostních přístupů lze hodnotit jen na základě dlouhodobého pozorování

Nyní ale příslušné ministerstvo konečně zjistilo to, co ví snad každý, kdo se s těmito postupy dostal do styku, totiž že je nemožné přinést důkazy účinnosti těchto disciplín v jejich celistvosti. Tímto důkazem je totiž osobní zkušenost daného jednotlivce. Holistické terapie nejsou jako syntetická léčiva. Léčen je celý člověk, a nikoli jen jeden symptom. Je nemožné hodnotit účinnost takové léčby na papíře, v dokonale kontrolovaném prostředí. Sběr důkazů spočívá v pozorování pokroku léčby za delší časové období.

Proto bude těchto pět doplňkových metod nadále hrazeno z povinného zdravotního pojištění, budou-li poskytovány certifikovanými zdravotnickými profesionály. To je pro zdravotnický systém, jehož cílem je pracovat s lidským tělem, a nikoli jen potlačovat jeho funkce syntetickými léčivy, obrovský krok správným směrem.

Díky tomuto přístupu se také dostanou pod drobnohled pochybné způsoby alternativní léčby, díky čemuž bude možné nalézt ty nejlepší holistické metody, které budou pro pacienty největším přínosem.

Zdroj

  • Stav přihlášení