Než něco vyslovíte ,podrobte to tomuto testu…..

Sokratův Test: Než něco vyslovíte, podrobte to tímto 3 testem

V antickém Řecku (469 – 399 před naším letopočtem) byl Sokrates široce uznávaný pro svou moudrost.

Jednoho dne za ním celý nadšený přiběhl jeden z jeho známých a řekl: „Sokrates, víš co jsem právě slyšel o jednom z tvých žáků?“

„Počkej chvíli“, odvětil Sokrates. „Předtím, než mi to řekneš, chci, aby si prošel jedním malým testem. Jmenuje se Test Tří. “

„Test Tří?“

„Správně“, pokračoval Sokrates. „Než mi promluvíš o mém žákovi, zastavme se na chvilku a otestujme to, co mi chceš říct. První test je Pravda. Jsi si naprosto jistý, že to, co se mi chystáš říct, je pravda? “

„Ne“, odpověděl muž, „v podstatě jsem to jen zaslechl.“

„V pořádku“, říká Sokrates. „Takže ty nevíš, jestli to je pravda nebo ne. Nyní vyzkoušíme druhý test. Test dobra. Je to, co mi chceš říct o mém žákovi, něco dobré? “

„Ne, právě naopak …“

„Takže“, pokračuje Sokrates, „ty mi chceš o něm říct něco špatného, přestože nejsi si jistý, jestli je to pravda?“

Muž jen trochu zahanbeně pokrčil rameny.

Sokrates pokračoval, „Ještě stále můžeš uspět, protože je zde třetí test. Test užitečnosti. Bude to, co mi chceš říct o mém žákovi, pro mě užitečné? “

„Ne, vlastně ani ne …“

„Tak“, konstatoval Sokrates, „pokud to, co se mi chystáš říct není ani pravdivé, ani dobré a dokonce ani užitečné, proč mi to vlastně chceš říct?“

Muž zůstal poražen, zahanben a nic víc už neřekl …

ponaučení

Příště, když budete pociťovat potřebu o někom mluvit, zeptejte se nejprve sebe: Je to pravda? Je to dobré? Je to užitečné?

Zdroj: Socrates – The Test of Three

  • Stav přihlášení